TLE1_Voortgang 6 September 2016_Aristide

Origineel was ik van plan hiervoor een vlog te doen, tijdens het video bewerken kwam ik erachter dat het me helaas te veel tijd zou kosten. Daarnaast ben ik erachter gekomen dat ik makkelijker schrijf, dan dat ik tegen een camera/microfoon praat.

Vandaag waren er groepen gemaakt op basis van de Belbin test. Voor de meeste in onze groep, waren de scores over de rollen erg gelijk verdeelt. 3 van onze projectleden waaronder ik scoorde het hoogst in plant, maar we hebben alle sores bij elkaar opgeteld en er is op de pie-chart te zien dat er geen behoorlijke uitwerkingen waren.

belbin_results

Ik zelf heb liever een projectgroep met duidelijke sterktes en zwaktes, zodat ik er op kan inspelen. Voordat we de groepen hadden gemaakt had ik al de mappen ingedeeld op Google Drive (Functional Design, Interaction Design, Guidlines and Reference, Research, Presentations, Other), een Github repository aangemaakt voor code en een Trello board om SCRUM te werken. Op deze manier zouden we gelijk kunnen beginnen. Voor mezelf had ik een LinkedIn profiel aangemaakt, om een eerst stap te zetten in de onderneem richting:

https://www.linkedin.com/in/a-van-kanten-aa7a42128?

Vanuit de school zouden we een pitch geven waarin we onszelf moesten verkopen aan deze studenten. Ik wist van te voren dat we niest te bieden hadden om ons boven andere groepen uit te laten springen, dus ik stelde voor dat we beter eerder contacten konden leggen (‘First to strike First to win’) . We hadden met vier studenten gesproken maar deze dachten geen hard- of software applicaties nodig te hebben. Een van deze studenten had wel een project wat in ons thema lag, het recyclen van bloemen. Ik vroeg hem of we toch contacten konden houden om informatie uitwisselen, hij zei: ‘Is goed, geef me jullie e-mail maar ’. We hebben hem onze e-mail gegeven maar hij ons niet die van hem, du ik denk niet dat we nog wat van hem gaan horen.

Daarnaast heb ik mijn service aangeboden aan 3 studenten die ons benaderd hadden, zei zouden hiervoor kennis van hun vakgebied geven. Ik ben samen met een andere MT’er  met hun in gesprek gegaan over zaken als wat de opdracht inhoud, deadlines, contactmomenten etc. Ik had tegen het einde van dit gesprek aan Karim gevraagd om dit te filmen, helaas richt hij de camera alleen op mij, hadden we alles al besproken en is het dus niet heel interessant:

Ik heb een tabel gemaakt met alle contacten die bruikbaar zijn voor dit project, met daarbij hij hun contactgegevens, wat ze voor ons kunnen betekenen en wat ze van ons willen. Om privacy bescherming zal ik deze niet hier uploaden.

Voor volgende week hadden we besloten om allemaal individueel een SWOT-analyse te maken, zodat we vervolgens de beste dingen konden samenvoegen.

Geef een reactie