Ons team

Volkan Bakar

CMD

Levi Roest

CMD

Weifang Lei

CMGT

Eddie Lau

CMGT

Marc vd Made

CMGT

Ontwerp proces

Concepten

Smart Tree

Een plantenpot die niet alleen fungeert als Co2 filter, maar ook aangeeft wat de Co2 gehaltes, temperatuur, geluid niveaus (en fijnstof) zijn. Met licht strips geeft het ook een indicatie wat de niveaus zijn van de binnenklimaat

AR App

Aan de hand van deze app kan de gebruiker snel achterhalen wat er mis gaat met het binnenklimaat door de omgeving te scannen. Na het scannen worden de problemen weergegeven. Hier kan de gebruiker actie ondernemen door op verbeter te klikken. Dit geeft mogelijke oplossingen op basis van de omgeving. (bijv. Zet een raam open)

Dashboard

Elke studiolokaal op de Hogeschool Rotterdam CMI heeft een smartboard. Voordat er het lokaal gebruikt wordt, staat de behorende smartboard constant uit.

Als er mensen binnen lopen gaat het smartboard aan en wordt er een scherm getoont met een klok en de meetstanden: geluid, CO2 en temperatuur van de Leapcraft apparaat. Als één van de meetstanden rood weergeeft, dan komt er een popup met oorzaak en actie. Hierdoor kan de meestanden weer hersteld worden.

Eind Concept

Wat is het concept?

We hebben twee producten die samenwerken. Een smartboard en een plantenpot. De plantenpot werkt als een filter dat ook gegevens verzamelt over de actuele situatie van het binnenklimaat van het klaslokaal waarin de gebruiker zich bevindt. Deze informatie wordt weergegeven op een klein display in de plantenpot. Deze informatie wordt ook getoond op het grote scherm van het smartboard dat in de klas aanwezig is.

Wat doet het concept?

De plantenpot meet het CO2-niveau, de temperatuur en het geluidsniveau in de klas. Deze informatie over de actuele situatie van het binnenklimaat wordt vervolgens weergegeven op het display in de plantpot. De plant in de plantenpot filtert ook de CO2 die in de lucht zit. Als het smartboard aan staat, wordt op grotere schaal dezelfde informatie over Co2- niveaus, temperatuur en geluidsniveaus in de klas getoond. De tijd en datum worden ook weergegeven op het smartboard.

Presentaties & Documenten

Miro Board

Formulier bewustzijn van binnenklimaat

Tussen Presentatie

Github Repository

Prototype

Figma Designs

Eind Presentatie